Akershus Miljøentreprenør

Personvernerklæring

Steffen Lunde, , er behandlingsansvarlig for Akershus Miljøentreprenør AS sin behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Personopplysninger vi tar vare på
Vi trenger navn, adresse, telefonnummer og E-post for å kunne gi et tilbud og utføre et oppdrag.
Personopplysningene vil også kunne benyttes dersom det skulle oppstå eventuelle avvik eller innsigelser på fakturagrunnlaget.

Tredjepart
Vi leverer ikke personopplysninger til tredjeparter utover det vi er pålagt av annet lovverk.

Sikring av dine personopplysninger
Vi vil ikke oppbevare eller behandle dine personopplysninger når behandlingsgrunnlaget ikke er tilstede.
Vi har nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene til enhver tid er forsvarlig beskyttet.

Sletting av personopplysninger
Vi beholder personopplysninger og tilsendte tilbud i 3 år, men ønsker de å slettes før dette må de sende oss en E-post om dette.
Oppbevaring av personopplysninger, som dine henvendelser og dialog med oss, vil gjøres i 3 år etter avsluttet kundeforhold, i tråd med alminnelig foreldelsesfrist. Dette for å kunne behandle eventuelle endringer, innsigelser eller avvik etter opphør.
I henhold til Bokføringsloven § 13, 2. skal visse opplysninger, som kontrakt og fakturagrunnlag med personopplysninger i 5 år etter kundeforholdet er avsluttet. Etter oppbevaringstiden på 5 år vil vi ha slettet alle personopplysninger som kan identifisere deg som kunde.
Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, slettes disse når samtykke trekkes tilbake på E-post.

Angrerett, annullering eller tilbud som ikke er besvart
Dersom det ved angring eller annullering produseres en faktura, enten denne skal betales eller tapsføres, er vi pliktig til å oppbevare noen av personopplysningene i henhold til lovgivning. Kontrakt, fakturagrunnlag og de personopplysninger knyttet til dette vil oppbevares i 5 år, jf. Bokføringsloven § 13, 2. I tråd med alminnelig foreldelsesfrist vil vi oppbevare logg med dialog og henvendelser i 3 år.

Klage
Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg likevel til alltid å ta kontakt med oss først.

Informasjonskapsel også kalt cookie
Vi bruker ikke informasjonskapsler på våre nettsider.

2018 © meistra.com